14/06/2024 - 7:20 AM

Lịch phát sóng AXN 10/6/2024

Lịch phát sóng AXN 10/6/2024

00:05:00FBI: INTERNATIONAL 3 : FBI: ĐƠN VỊ QUỐC TẾ (PHẦN 3)
01:00:00GET HIM TO THE GREEK : ĐƯA ANH ẤY TỚI SÂN GREEK
02:45:00WIPEOUT (SEASON 9) : CÚ NGÃ (PHẦN 9)
03:40:00WHACKED OUT SPORTS (SEASON 16) : NHỮNG MÔN THỂ THAO KỲ LẠ (PHẦN 16)
04:10:00AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 13) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 13)
05:05:00AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 13) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 13)
06:00:00CSI: VEGAS (SEASON 2) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: VEGAS (PHẦN 2)
06:45:00BLUE BLOODS (SEASON 14) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 14)
07:35:00ROOKIE BLUE (SEASON 5) : CẢNH SÁT TẬP SỰ (PHẦN 5)
08:30:00CSI: MIAMI (SEASON 8) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: MIAMI (PHẦN 8)
09:20:00AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 13) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 13)
10:15:00BLUE BLOODS (SEASON 14) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 14)
11:05:00THE BLACKLIST (SEASON 10) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 10)
11:55:00ROOKIE BLUE (SEASON 5) : CẢNH SÁT TẬP SỰ (PHẦN 5)
12:50:00AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 13) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 13)
13:45:00CSI: MIAMI (SEASON 8) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: MIAMI (PHẦN 8)
14:35:00THE BLACKLIST (SEASON 10) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 10)
15:25:00ROOKIE BLUE (SEASON 5) : CẢNH SÁT TẬP SỰ (PHẦN 5)
16:20:00BLUE BLOODS (SEASON 14) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 14)
17:10:00AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 13) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 13)
18:05:00NCIS: LOS ANGELES (SEASON 14) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: LOS ANGELES (PHẦN 14)
19:00:00CSI: VEGAS (SEASON 2) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: VEGAS (PHẦN 2)
19:55:00THE BLACKLIST (SEASON 10) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 10)
20:50:00ROOKIE BLUE (SEASON 5) : CẢNH SÁT TẬP SỰ (PHẦN 5)
21:45:00FBI: MOST WANTED (SEASON 5) : FBI: ĐƠN VỊ TRUY NÃ (PHẦN 5)
22:40:00BLUE BLOODS (SEASON 14) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 14)
23:35:00FBI: MOST WANTED (SEASON 5) : FBI: ĐƠN VỊ TRUY NÃ (PHẦN 5)
Lịch phát sóng AXN 10/6/2024