14/06/2024 - 6:34 AM

Lịch phát sóng AXN 10/5/2024

Lịch phát sóng AXN 10/5/2024

00:05:00S.W.A.T. (SEASON 7) : S.W.A.T. (PHẦN 7)
01:00:00FANTASY ISLAND (SEASON 2) : ĐẢO ẢO MỘNG (PHẦN 2)
01:55:00AMERICAN NINJA WARRIOR JUNIOR (SEASON 3) : CHIẾN BINH NINJA MỸ NHÍ (PHẦN 3)
02:50:00SEAL TEAM (SEASON 6) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 6)
03:45:00ROOKIE BLUE (SEASON 4) : CẢNH SÁT TẬP SỰ (PHẦN 4)
04:40:00WHACKED OUT SPORTS (SEASON 16) : NHỮNG MÔN THỂ THAO KỲ LẠ (PHẦN 16)
05:05:00FANTASY ISLAND (SEASON 2) : ĐẢO ẢO MỘNG (PHẦN 2)
06:00:00SEAL TEAM (SEASON 6) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 6)
06:45:00ROOKIE BLUE (SEASON 4) : CẢNH SÁT TẬP SỰ (PHẦN 4)
07:35:00FANTASY ISLAND (SEASON 2) : ĐẢO ẢO MỘNG (PHẦN 2)
08:20:00AMERICAN NINJA WARRIOR JUNIOR (SEASON 3) : CHIẾN BINH NINJA MỸ NHÍ (PHẦN 3)
09:15:00THE AMAZING RACE (SEASON 36) : CUỘC ĐUA KỲ THÚ (PHẦN 36)
10:40:00THE BLACKLIST (SEASON 9) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 9)
11:30:00ROOKIE BLUE (SEASON 4) : CẢNH SÁT TẬP SỰ (PHẦN 4)
12:20:00AMERICAN NINJA WARRIOR JUNIOR (SEASON 3) : CHIẾN BINH NINJA MỸ NHÍ (PHẦN 3)
13:15:00FANTASY ISLAND (SEASON 2) : ĐẢO ẢO MỘNG (PHẦN 2)
14:05:00THE BLACKLIST (SEASON 9) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 9)
14:55:00ROOKIE BLUE (SEASON 4) : CẢNH SÁT TẬP SỰ (PHẦN 4)
15:50:00THE AMAZING RACE (SEASON 36) : CUỘC ĐUA KỲ THÚ (PHẦN 36)
17:15:00AMERICAN NINJA WARRIOR JUNIOR (SEASON 3) : CHIẾN BINH NINJA MỸ NHÍ (PHẦN 3)
18:10:00S.W.A.T. (SEASON 7) : S.W.A.T. (PHẦN 7)
19:00:00SEAL TEAM (SEASON 6) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 6)
19:55:00THE BLACKLIST (SEASON 9) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 9)
20:50:00ROOKIE BLUE (SEASON 5) : CẢNH SÁT TẬP SỰ (PHẦN 5)
21:45:00THE AMAZING RACE (SEASON 36) : CUỘC ĐUA KỲ THÚ (PHẦN 36)
23:15:00PETER RABBIT 2: THE RUNAWAY : THỎ PETER PHẦN 2: TRỐN CHẠY
Lịch phát sóng AXN 10/5/2024