02/03/2024 - 1:03 AM

Lịch phát sóng AXN 10/2/2024

Lịch phát sóng AXN 10/2/2024

00:30:00LAKE PLACID: LEGACY : HỒ YÊN Ả: DI SẢN
02:15:00WIPEOUT (SEASON 8) : CÚ NGÃ (PHẦN 8)
03:10:00DEPUTY (SEASON 1) : NGƯỜI THAY THẾ (PHẦN 1)
04:10:00AMERICAN NINJA WARRIOR JUNIOR (SEASON 3) : CHIẾN BINH NINJA MỸ NHÍ (PHẦN 3)
05:05:00WIPEOUT (SEASON 8) : CÚ NGÃ (PHẦN 8)
06:00:00THE BLACKLIST (SEASON 10) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 10)
06:45:00THE BLACKLIST (SEASON 10) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 10)
07:30:00THE AMAZING RACE (SEASON 34) : CUỘC ĐUA KỲ THÚ (PHẦN 34)
08:20:00THE AMAZING RACE (SEASON 34) : CUỘC ĐUA KỲ THÚ (PHẦN 34)
09:15:00CSI: MIAMI (SEASON 8) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: MIAMI (PHẦN 8)
10:05:00THE ROOKIE: FEDS (SEASON 1) : LÍNH MỚI: FBI (PHẦN 1)
11:00:00UNFORGETTABLE (SEASON 4) : KHÔNG THỂ NÀO QUÊN (PHẦN 4)
11:50:00UNFORGETTABLE (SEASON 4) : KHÔNG THỂ NÀO QUÊN (PHẦN 4)
12:40:00WIPEOUT (SEASON 8) : CÚ NGÃ (PHẦN 8)
13:30:00ROOKIE BLUE (SEASON 2) : CẢNH SÁT TẬP SỰ (PHẦN 2)
14:25:00ROOKIE BLUE (SEASON 2) : CẢNH SÁT TẬP SỰ (PHẦN 2)
15:20:00S.W.A.T. (SEASON 6) : S.W.A.T. (PHẦN 6)
16:15:00THE BLACKLIST (SEASON 10) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 10)
17:10:00THE BLACKLIST (SEASON 10) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 10)
18:05:00CSI: MIAMI (SEASON 8) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: MIAMI (PHẦN 8)
19:00:00THE ROOKIE: FEDS (SEASON 1) : LÍNH MỚI: FBI (PHẦN 1)
20:00:00BABY DRIVER : QUÁI XẾ BABY
22:05:00PREMIUM RUSH : BƯU KIỆN KHẨN
23:45:00PETER RABBIT 2: THE RUNAWAY : THỎ PETER PHẦN 2: TRỐN CHẠY

 

Lịch phát sóng AXN 10/2/2024