27/01/2023 - 7:15 PM

Lịch phát sóng AXN 10/12/2022

Lịch phát sóng AXN 10/12/2022

00:45:00 CSI: VEGAS (SEASON 2) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: VEGAS (PHẦN 2)
01:40:00 CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 15) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG (PHẦN 15)
02:30:00 SEAL TEAM (SEASON 5) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 5)
03:20:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 12) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 12)
04:15:00 CSI: MIAMI (SEASON 9) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: MIAMI (PHẦN 9)
05:05:00 CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 15) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG (PHẦN 15)
06:00:00 BLUE BLOODS (SEASON 12) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 12)
06:45:00 BLUE BLOODS (SEASON 12) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 12)
07:30:00 AMERICAN NINJA WARRIOR JUNIOR (SEASON 2) : CHIẾN BINH NINJA MỸ NHÍ (PHẦN 2)
08:20:00 NCIS: HAWAI’I (SEASON 2) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: HAWAII (PHẦN 2)
09:10:00 S.W.A.T. (SEASON 5) : S.W.A.T. (PHẦN 5)
10:00:00 THE ROOKIE (SEASON 5) : LÍNH MỚI (PHẦN 5)
10:50:00 THE ROOKIE (SEASON 5) : LÍNH MỚI (PHẦN 5)
11:45:00 IMPACT EARTH : TRÁI ĐẤT TRƯỚC VA CHẠM
13:35:00 CSI: VEGAS (SEASON 2) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: VEGAS (PHẦN 2)
14:25:00 HUDSON & REX (SEASON 4) : HUDSON VÀ REX (PHẦN 4)
15:15:00 S.W.A.T. (SEASON 5) : S.W.A.T. (PHẦN 5)
16:05:00 NCIS: HAWAI’I (SEASON 2) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: HAWAII (PHẦN 2)
16:55:00 GREY LADY : QUÝ CÔ MÀU XÁM
19:00:00 S.W.A.T. (SEASON 5) : S.W.A.T. (PHẦN 5)
19:55:00 THE ROOKIE (SEASON 5) : LÍNH MỚI (PHẦN 5)
20:50:00 THE ROOKIE (SEASON 5) : LÍNH MỚI (PHẦN 5)
21:45:00 NCIS: HAWAI’I (SEASON 2) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: HAWAII (PHẦN 2)
22:40:00 CSI: VEGAS (SEASON 2) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: VEGAS (PHẦN 2)
23:30:00 THE GHOST WRITER : NGƯỜI CHẤP BÚT
Lịch phát sóng AXN 10/12/2022