02/03/2024 - 12:39 AM

Lịch phát sóng AXN 10/10/2023

Lịch phát sóng AXN 10/10/2023

Thời gianTên chương trìnhChi tiết
00:30Chính đạo (phần 1)6
01:25S.w.a.t. (phần 1)6
02:20Danh sách đen (phần 10)11
03:15Fbi (phần 4)12
04:10Cảnh sát tập sự (phần 5)19
05:05Chính đạo (phần 1)6
06:00Danh sách đen (phần 10)11
06:45Cảnh sát tập sự (phần 5)19
07:35Fbi (phần 4)12
08:20Chính đạo (phần 2)1
09:15S.w.a.t. (phần 1)6
10:05Cảnh sát tập sự (phần 5)19
11:00Chiến binh ninja mỹ (phần 12)11
11:55Fbi (phần 4)12
12:45S.w.a.t. (phần 1)6
13:40Chính đạo (phần 2)1
14:35Chiến binh ninja mỹ (phần 12)11
15:30Fbi (phần 4)12
16:20Cảnh sát tập sự (phần 5)19
17:15S.w.a.t. (phần 1)7
18:05Đảo ảo mộng (phần 2)4
19:00Danh sách đen (phần 10)12
19:55Chiến binh ninja mỹ (phần 12)12
20:50Fbi (phần 4)13
21:45Cục điều tra tội phạm hải quân: los angeles (phần 14)20
22:40Cảnh sát tập sự (phần 5)20
23:35Cục điều tra tội phạm hải quân: los angeles (phần 14)20
Lịch phát sóng AXN 10/10/2023