03/12/2022 - 1:18 PM

Lịch phát sóng AXN 10/10/2022

Lịch phát sóng AXN 10/10/2022

00:35:00 TRANSFORMERS: THE LAST KNIGHT : NGƯỜI MÁY BIẾN HÌNH: HIỆP SĨ CUỐI CÙNG
03:25:00 SEAL TEAM (SEASON 4) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 4)
04:15:00 THE RED ROAD (SEASON 1) : CHÍNH ĐẠO (PHẦN 1)
05:10:00 WIPEOUT (SEASON 8) : CÚ NGÃ (PHẦN 8)
06:00:00 THE BLACKLIST (SEASON 9) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 9)
06:45:00 WHACKED OUT SPORTS (SEASON 16) : NHỮNG MÔN THỂ THAO KỲ LẠ (PHẦN 16)
07:15:00 WHACKED OUT SPORTS (SEASON 16) : NHỮNG MÔN THỂ THAO KỲ LẠ (PHẦN 16)
07:45:00 NURSES (SEASON 2) : Y TÁ (PHẦN 2)
08:35:00 CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 13) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG (PHẦN 13)
09:25:00 THE RED ROAD (SEASON 1) : CHÍNH ĐẠO (PHẦN 1)
10:20:00 AXN ALL-STARS : NHỮNG NGÔI SAO AXN HỘI TỤ
11:15:00 WHACKED OUT SPORTS (SEASON 16) : NHỮNG MÔN THỂ THAO KỲ LẠ (PHẦN 16)
11:45:00 WHACKED OUT SPORTS (SEASON 16) : NHỮNG MÔN THỂ THAO KỲ LẠ (PHẦN 16)
12:15:00 NURSES (SEASON 2) : Y TÁ (PHẦN 2)
13:10:00 THE RED ROAD (SEASON 1) : CHÍNH ĐẠO (PHẦN 1)
14:05:00 CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 13) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG (PHẦN 13)
14:55:00 WHACKED OUT SPORTS (SEASON 16) : NHỮNG MÔN THỂ THAO KỲ LẠ (PHẦN 16)
15:25:00 WHACKED OUT SPORTS (SEASON 16) : NHỮNG MÔN THỂ THAO KỲ LẠ (PHẦN 16)
15:55:00 NURSES (SEASON 2) : Y TÁ (PHẦN 2)
16:50:00 THE RED ROAD (SEASON 1) : CHÍNH ĐẠO (PHẦN 1)
17:45:00 CSI: VEGAS (SEASON 2) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: VEGAS (PHẦN 2)
18:40:00 THE BLACKLIST (SEASON 9) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 9)
19:35:00 UNFORGETTABLE (SEASON 2) : KHÔNG THỂ NÀO QUÊN (PHẦN 2)
20:30:00 SECRETS OF THE RAKNUS SELU TRAIL : NHỮNG BÍ MẬT VỀ ĐƯỜNG MÒN LONG NÃO
21:45:00 THE ROOKIE (SEASON 5) : LÍNH MỚI (PHẦN 5)
22:40:00 CSI: VEGAS (SEASON 2) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: VEGAS (PHẦN 2)
23:35:00 THE ROOKIE (SEASON 5) : LÍNH MỚI (PHẦN 5)
Lịch phát sóng AXN 10/10/2022