25/09/2023 - 1:03 PM

Lịch phát sóng AXN 1/9/2023

Lịch phát sóng AXN 1/9/2023

06:00:00 UNFORGETTABLE (SEASON 1) : KHÔNG THỂ NÀO QUÊN (PHẦN 1)
06:45:00 HUDSON & REX (SEASON 5) : HUDSON & REX (PHẦN 5)
07:35:00 THE ROOKIE (SEASON 4) : LÍNH MỚI (PHẦN 4)
08:30:00 SEAL TEAM (SEASON 6) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 6)
09:25:00 WHACKED OUT SPORTS (SEASON 16) : NHỮNG MÔN THỂ THAO KỲ LẠ (PHẦN 16)
09:55:00 MY BEST FRIEND’S WEDDING : ĐÁM CƯỚI BẠN THÂN
11:50:00 AMERICAN NINJA WARRIOR JUNIOR (SEASON 3) : CHIẾN BINH NINJA MỸ NHÍ (PHẦN 3)
12:45:00 HUDSON & REX (SEASON 5) : HUDSON & REX (PHẦN 5)
13:35:00 SEAL TEAM (SEASON 6) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 6)
14:30:00 THE ROOKIE (SEASON 4) : LÍNH MỚI (PHẦN 4)
15:25:00 AMERICAN NINJA WARRIOR JUNIOR (SEASON 3) : CHIẾN BINH NINJA MỸ NHÍ (PHẦN 3)
16:20:00 HUDSON & REX (SEASON 5) : HUDSON & REX (PHẦN 5)
17:10:00 SEAL TEAM (SEASON 6) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 6)
18:05:00 FBI (SEASON 5) : FBI (PHẦN 5)
19:00:00 UNFORGETTABLE (SEASON 1) : KHÔNG THỂ NÀO QUÊN (PHẦN 1)
19:55:00 ALEX RIDER (SEASON 1) : ALEX RIDER (PHẦN 1)
20:50:00 HUDSON & REX (SEASON 5) : HUDSON & REX (PHẦN 5)
21:45:00 CSI: MIAMI (SEASON 10) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: MIAMI (PHẦN 10)
22:40:00 JERRY MAGUIRE
Lịch phát sóng AXN 1/9/2023