07/10/2022 - 4:42 PM

Lịch phát sóng AXN 1/9/2022

Lịch phát sóng AXN 1/9/2022

Thời gian Tên chương trình Chi tiết
00:30 Danh Sách Đen (Phần 9) 2
01:25 Biệt Đội Tinh Nhuệ L.A. (Phần 2) 13
02:20 Biệt Đội Seal (Phần 5) 9
03:15 Hudson Và Rex (Phần 4) 3
04:10 Không Thể Nào Quên (Phần 1) 15
05:05 Danh Sách Đen (Phần 9) 2
06:00 Biệt đội seal (phần 5) 9
06:50 Không thể nào quên (phần 1) 15
07:35 Hudson và rex (phần 4) 3
08:25 Danh sách đen (phần 9) 3
09:15 Biệt đội tinh nhuệ l.a. (phần 2) 13
10:10 Không thể nào quên (phần 1) 15
11:00 Cuộc đua kỳ thú (phần 32) 10
11:55 Hudson và rex (phần 4) 3
12:50 Biệt đội tinh nhuệ l.a. (phần 2) 13
13:45 Danh sách đen (phần 9) 3
14:35 Cuộc đua kỳ thú (phần 32) 10
15:30 Hudson và rex (phần 4) 3
16:20 Không thể nào quên (phần 1) 15
17:10 Đảo ảo mộng (phần 1) 1
18:05 Đội điều tra hiện trường new york 3
19:00 Biệt đội seal (phần 5) 10
19:55 Cuộc đua kỳ thú (phần 32) 11
20:50 Hudson và rex (phần 4) 4
21:45 Fbi (phần 4) 19
22:40 Fbi: đơn vị truy nã (phần 3) 19
23:35 Fbi (phần 4) 19

 

Lịch phát sóng AXN 1/9/2022