23/04/2024 - 8:24 PM

Lịch phát sóng AXN 1/3/2024

Lịch phát sóng AXN 1/3/2024

06:00:00CSI: MIAMI (SEASON 8) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: MIAMI (PHẦN 8)
06:45:00S.W.A.T. (SEASON 6) : S.W.A.T. (PHẦN 6)
07:30:00ROOKIE BLUE (SEASON 1) : CẢNH SÁT TẬP SỰ (PHẦN 1)
08:20:00WIPEOUT (SEASON 9) : CÚ NGÃ (PHẦN 9)
09:15:00WHACKED OUT SPORTS (SEASON 16) : NHỮNG MÔN THỂ THAO KỲ LẠ (PHẦN 16)
09:40:00WHACKED OUT SPORTS (SEASON 16) : NHỮNG MÔN THỂ THAO KỲ LẠ (PHẦN 16)
10:10:00S.W.A.T. (SEASON 6) : S.W.A.T. (PHẦN 6)
11:00:00FBI (SEASON 4) : FBI (PHẦN 4)
11:50:00ROOKIE BLUE (SEASON 1) : CẢNH SÁT TẬP SỰ (PHẦN 1)
12:45:00WHACKED OUT SPORTS (SEASON 16) : NHỮNG MÔN THỂ THAO KỲ LẠ (PHẦN 16)
13:10:00WHACKED OUT SPORTS (SEASON 16) : NHỮNG MÔN THỂ THAO KỲ LẠ (PHẦN 16)
13:40:00WIPEOUT (SEASON 9) : CÚ NGÃ (PHẦN 9)
14:35:00FBI (SEASON 4) : FBI (PHẦN 4)
15:25:00ROOKIE BLUE (SEASON 1) : CẢNH SÁT TẬP SỰ (PHẦN 1)
16:20:00S.W.A.T. (SEASON 6) : S.W.A.T. (PHẦN 6)
17:10:00ALEX RIDER (SEASON 2) : ALEX RIDER (PHẦN 2)
18:05:00THE ROOKIE: FEDS (SEASON 1) : LÍNH MỚI: FBI (PHẦN 1)
19:00:00CSI: MIAMI (SEASON 8) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: MIAMI (PHẦN 8)
19:55:00FBI (SEASON 5) : FBI (PHẦN 5)
20:50:00ROOKIE BLUE (SEASON 1) : CẢNH SÁT TẬP SỰ (PHẦN 1)
21:45:00HUDSON & REX (SEASON 4) : HUDSON VÀ REX (PHẦN 4)
22:40:00TERMINATOR 3: RISE OF THE MACHINES : KẺ HỦY DIỆT 3: SỰ TRỖI DẬY CỦA MÁY MÓC

 

Lịch phát sóng AXN 1/3/2024