13 May, 2021

Ký Ức Vui Vẻ Tập 18 Full – 4/4/2021 – Mùa 3

Ký Ức Vui Vẻ Tập 18 Full – 4/4/2021 – Mùa 3

Búp bê Thanh Thảo xuất hiện, Lại Văn Sâm cùng các đội nhảy theo hết mình

Ký Ức Vui Vẻ Tập 18 Full – 4/4/2021 – Mùa 3