3 August, 2021

Lịch phát sóng Fox Sports

Fox Sports là kênh thể thao của Mỹ chuyên phát sóng các chương trình thể thao như bóng đá, bóng rổ,bóng bầu dục,… thuộc sở hữu bởi Fox Broadcasting Company

Lịch phát sóng Fox Sports 31/7/2021

lich phat song Fox Sports www.lichtruyenhinh.com

00:00:00 Auto Racing 00:25:00 Sports News 00:55:00 Auto Racing 02:05:00 Sports News 02:35:00 Sports News 03:05:00 Sports News 03:35:00 Auto Racing 04:35:00 Auto Racing 05:35:00 Auto Racing 06:00:00 Sports News 06:30:00 Volleyball 08:30:00 Martial Arts 11:00:00 Sports News 11:30:00 Martial Arts 12:00:00 Auto Racing 13:00:00 Auto Racing 14:00:00 Auto Racing 14:30:00 Auto Racing 15:00:00 Motor Cycle Racing 15:30:00 Auto Racing …

Chi tiết

Lịch phát sóng Fox Sports 30/7/2021

lich phat song Fox Sports www.lichtruyenhinh.com

00:00:00 Watersports 01:00:00 Martial Arts 02:00:00 Sports News 02:30:00 Sports News 03:00:00 Martial Arts 05:30:00 Auto Racing 06:00:00 Sports News 06:30:00 Volleyball 08:30:00 Martial Arts 11:00:00 Watersports 12:00:00 Martial Arts 13:00:00 Esports 14:00:00 Esports 16:00:00 Sports News 16:30:00 Watersports 17:30:00 Martial Arts 20:00:00 Sports News 20:30:00 Sports News 21:00:00 Auto Racing 21:25:00 Auto Racing 22:35:00 Auto Racing 23:00:00 Sports News …

Chi tiết

Lịch phát sóng Fox Sports 29/7/2021

lich phat song Fox Sports www.lichtruyenhinh.com

00:00:00 Watersports 01:00:00 Martial Arts 02:00:00 Sports News 02:30:00 Sports News 03:00:00 Martial Arts 05:30:00 Auto Racing 06:00:00 Sports News 06:30:00 Volleyball 08:30:00 Martial Arts 11:00:00 Watersports 12:00:00 Martial Arts 13:00:00 Esports 14:00:00 Esports 16:00:00 Sports News 16:30:00 Watersports 17:30:00 Martial Arts 20:00:00 Sports News 20:30:00 Sports News 21:00:00 Esports 23:00:00 Sports News 23:30:00 Sports News

Chi tiết

Lịch phát sóng Fox Sports 28/7/2021

lich phat song Fox Sports www.lichtruyenhinh.com

00:00:00 Motor Cycle Racing 00:30:00 Auto Racing 01:00:00 Martial Arts 02:00:00 Sports News 02:30:00 Sports News 03:00:00 Martial Arts 05:30:00 Motor Cycle Racing 06:00:00 Sports News 06:30:00 Volleyball 08:30:00 Martial Arts 11:00:00 Motor Cycle Racing 11:30:00 Auto Racing 12:00:00 Martial Arts 13:00:00 Esports 14:00:00 Esports 16:00:00 Sports News 16:30:00 Motor Cycle Racing 17:00:00 Auto Racing 17:30:00 Martial Arts 20:00:00 Sports …

Chi tiết

Lịch phát sóng Fox Sports 27/7/2021

lich phat song Fox Sports www.lichtruyenhinh.com

00:00:00 Auto Racing 00:30:00 Auto Racing 01:00:00 Martial Arts 02:00:00 Sports News 02:30:00 Sports News 03:00:00 Martial Arts 05:30:00 Auto Racing 06:00:00 Sports News 06:30:00 Volleyball 08:30:00 Martial Arts 11:00:00 Auto Racing 11:30:00 Auto Racing 12:00:00 Martial Arts 13:00:00 Esports 14:00:00 Esports 16:00:00 Sports News 16:30:00 Auto Racing 17:00:00 Auto Racing 17:30:00 Martial Arts 20:00:00 Sports News 20:30:00 Sports News …

Chi tiết

Lịch phát sóng Fox Sports 26/7/2021

lich phat song Fox Sports www.lichtruyenhinh.com

00:30:00 Sports News 01:00:00 Golf 05:00:00 Auto Racing 05:30:00 Watersports 06:30:00 Volleyball 08:30:00 Auto Racing 09:30:00 Martial Arts 12:00:00 Martial Arts 13:00:00 Esports 14:00:00 Volleyball 16:00:00 Sports News 16:30:00 Extreme Sports 17:30:00 Martial Arts 20:00:00 Sports News 20:30:00 Sports News 21:00:00 Golf 23:00:00 Sports News 23:30:00 Sports News

Chi tiết

Lịch phát sóng Fox Sports 25/7/2021

lich phat song Fox Sports www.lichtruyenhinh.com

00:30:00 Sports News 01:00:00 Golf 05:00:00 Sports News 05:30:00 Watersports 06:30:00 Volleyball 08:30:00 Sports News 09:00:00 Martial Arts 12:00:00 Martial Arts 15:00:00 Auto Racing 15:30:00 Auto Racing 16:00:00 Sports News 16:30:00 Auto Racing 18:30:00 Billiards 20:00:00 Sports News 20:30:00 Martial Arts 21:00:00 Golf 23:00:00 Motor Cycle Racing 23:30:00 Golf

Chi tiết

Lịch phát sóng Fox Sports 24/7/2021

lich phat song Fox Sports www.lichtruyenhinh.com

01:30:00 Sports News 02:00:00 Sports News 02:30:00 Sports News 03:00:00 Auto Racing 03:30:00 Golf 06:00:00 Sports News 06:30:00 Volleyball 08:30:00 Martial Arts 11:00:00 Sports News 11:30:00 Martial Arts 12:00:00 Auto Racing 14:00:00 Triathlon 16:00:00 Sports News 16:30:00 Sports News 17:00:00 Martial Arts 17:30:00 Billiards 20:00:00 Sports News 20:30:00 Auto Racing 21:00:00 Golf 23:00:00 Sports News 23:30:00 Martial Arts

Chi tiết