21 October, 2020

Xạ thủ đua tài Tập 2 Full – 16/7/2020

Thất bại trước Độ Mixi – Thuận Snake, Bomman – Linh Nhism lục đục