4 December, 2020

Vũ điệu vàng Tập 5 Full – 3/11/2020

Khánh Thi nghi ngờ thí sinh chương trình bị “trộm” đồ kết hột