21 October, 2020

Vũ điệu vàng Tập 2 Full – 13/10/2020

Việt Hương bức xúc vì liên tục bị Đại Nghĩa chê “lố”

https://www.youtube.com/watch?v=n_biJitvP58