18 September, 2020

Vợ Chồng Son Tập 363 ngày 9/8/2020

Nghệ sĩ Trọng Nghĩa lấy vợ NHỎ HƠN 29 TUỔI phải ‘chờ mỏi mòn’ vì không được phép