23 October, 2020

Vợ Chồng Son Tập 357 ngày 28/6/2020

Phá sản 2 lần gần toang,CeeJay đòi chia tay vì không đáp ứng đủ nhu cầu của vợ