nGày 20/04/2019

Trời sinh một cặp Tập 3 Full- 31/3/2018

Trời sinh một cặp Tập 3 Full- 31/3/2018

6 thí sinh Lâm Vinh Hải, Chế Nguyễn Quỳnh Châu, Phạm Lịch, Tố Tố, Lê Minh Ngọc và Ivan Trần cùng với 3 HLV Bùi Anh Tuấn, Văn Mai Hương, Phạm Anh Khoa sẽ mang đến các tiết mục thú vị và đầy bất ngờ.

Trời sinh một cặp Tập 3 Full- 31/3/2018