nGày 23/03/2019

Trí lực sánh đôi Tập 9 Full – 22/7/2018

Trí lực sánh đôi Tập 9 Full – 22/7/2018

Anh Đức ngã gục với thử thách, Hữu Tín kết đôi cùng Trà Ngọc

Trí lực sánh đôi Tập 9 Full – 22/7/2018