nGày 23/09/2018

Trí lực sánh đôi Tập 13 Full – 18/8/2018

Trí lực sánh đôi Tập 13 Full – 18/8/2018

Hiếu Nguyễn, Yaya Trương Nhi, Bạch Công Khanh, Oanh Kiều

Trí lực sánh đôi Tập 13 Full – 18/8/2018