nGày 22/11/2019

TOP CHEF VIỆT NAM Tập 8 Full – 22/10/2019 – MÙA 2

TOP CHEF VIỆT NAM Tập 8 Full – 22/10/2019 – MÙA 2

Chef Vương lập cú đúp chiến thắng và sự lựa chọn bất ngờ

TOP CHEF VIỆT NAM Tập 8 Full – 22/10/2019 – MÙA 2