nGày 21/10/2019

TOP CHEF VIỆT NAM Tập 6 Full – 8/10/2019 – MÙA 2

TOP CHEF VIỆT NAM Tập 6 Full – 8/10/2019 – MÙA 2

30 phút thách đấu để chứng minh đẳng cấp

TOP CHEF VIỆT NAM Tập 6 Full – 8/10/2019 – MÙA 2