nGày 21/10/2019

TOP CHEF VIỆT NAM Tập 5 Full – 1/10/2019 – MÙA 2

TOP CHEF VIỆT NAM Tập 5 Full – 1/10/2019 – MÙA 2

Việt Hương “nổi da gà” vì thí sinh Hoàn Cường

TOP CHEF VIỆT NAM Tập 5 Full – 1/10/2019 – MÙA 2