nGày 21/10/2019

TOP CHEF VIỆT NAM Tập 4 Full – 24/9/2019 – MÙA 2

TOP CHEF VIỆT NAM Tập 4 Full – 24/9/2019 – MÙA 2

Chiến Thắng Thử Thách Nhanh, Chef Yến Nhi Lội Ngược Dòng Ngoạn Mục

TOP CHEF VIỆT NAM Tập 4 Full – 24/9/2019 – MÙA 2