nGày 15/11/2019

TOP CHEF VIỆT NAM Tập 2 Full – 10/9/2019 – MÙA 2

TOP CHEF VIỆT NAM Tập 2 Full – 10/9/2019 – MÙA 2

Làm giám khảo, Lý Nhã Kỳ chỉ ăn sáng với cháo trắng

TOP CHEF VIỆT NAM Tập 2 Full – 10/9/2019 – MÙA 2