nGày 15/12/2019

TOP CHEF VIỆT NAM Tập 13 Full – 26/11/2019 – MÙA 2

TOP CHEF VIỆT NAM Tập 13 Full – 26/11/2019 – MÙA 2

Tommy và Hoàng Sin chiến thắng thử thách với yến

TOP CHEF VIỆT NAM Tập 13 Full – 26/11/2019 – MÙA 2