nGày 05/12/2019

TOP CHEF VIỆT NAM Tập 11 Full – 12/11/2019 – MÙA 2

TOP CHEF VIỆT NAM Tập 11 Full – 12/11/2019 – MÙA 2

Phi vụ chia đội của Giang và nước mắt của Sin

TOP CHEF VIỆT NAM Tập 11 Full – 12/11/2019 – MÙA 2