nGày 23/08/2019

Tiếu lâm nhạc hội Tập 5 full – 20/1/2019

Tiếu lâm nhạc hội Tập 5 full – 20/1/2019

Vòng thi chuyển thể

Tiếu lâm nhạc hội Tập 5 full – 20/1/2019