27 November, 2020

Tiếng Rao 4.0 Tập 4 Full – 6/11/2020

Sư phụ Định “đau đầu” vì Color Man phá giá, bán luôn vỏ mía cho khán giả