4 December, 2020

Tiếng Rao 4.0 Tập 3 Full – 30/10/2020

Mặc Color Man bán bánh chuối sống, hàng trăm khán giả vẫn ủng hộ tới tấp