28 September, 2020

Thực Khách Vui Vẻ Tập 9 Full – 10/9/2020

Mãi kể chuyện Lâm Vỹ Dạ bị Quốc Khánh, Huỳnh Lập giành luôn đồ ăn trong chén