26 September, 2020

Thực Khách Vui Vẻ Tập 7 Full – 27/8/2020

Lâm Vỹ Dạ tiết lộ từng ăn chay 1 năm, hào hứng cùng Huỳnh Lập thử làm đồ chay