30 October, 2020

Thực Khách Vui Vẻ Tập 14 Full – 15/10/2020

Lâm Vỹ Dạ dắt Hứa Minh Đạt tham gia, Huỳnh Lập mặt dày làm “bóng đèn”