18 January, 2021

Thiên Đường Ẩm Thực Tập 9 Full – 9/12/2020 – Mùa 6

Lê Nhân, Trà Ngọc, Long Chun toàn thắng