30 November, 2020

Thiên Đường Ẩm Thực Tập 2 Full – 21/10/2020 – Mùa 6

Gin “cặp kè” Duy Khánh khiến Trường Giang liên tục gọi tên Puka