nGày 12/11/2019

Thần Tượng Bolero Tập 8 Full – 23/5/2019

Thần Tượng Bolero Tập 8 Full – 23/5/2019

MV đầu tay của học trò Giao Linh – Đình Văn “chuốt độc” người xem

Thần Tượng Bolero Tập 8 Full – 23/5/2019