nGày 20/09/2019

Thần Tượng Bolero Tập 5 Full – 2/5/2019

Thần Tượng Bolero Tập 5 Full – 2/5/2019

Đầy cảm xúc với đêm nhạc Sầu Muộn của đội Giao Linh – Đình Văn

Thần Tượng Bolero Tập 5 Full – 2/5/2019