nGày 17/11/2019

Thần Tượng Bolero Tập 4 Full – 25/4/2019

Thần Tượng Bolero Tập 4 Full – 25/4/2019

Chàng trai lai giữa Đình Văn – Ngọc Sơn làm 6 HLV phải nhún nhảy

Thần Tượng Bolero Tập 4 Full – 25/4/2019