nGày 14/11/2019

Thần Tượng Bolero Tập 15 Full – 11/7/2019 – Chung kết

Thần Tượng Bolero Tập 15 Full – 11/7/2019 – Chung kết

Phương Ý đội Ngọc Sơn, Giang Hồng Ngọc đăng quang Quán Quân

Thần Tượng Bolero Tập 15 Full – 11/7/2019 – Chung kết