nGày 22/01/2019

Thần Tượng Bolero Tập 14 Full – Đêm bán kết – 10/5/2018

Thần Tượng Bolero Tập 14 Full – Đêm bán kết – 10/5/2018

Thần Tượng Bolero Tập 14 Full – Đêm bán kết – 10/5/2018