nGày 18/10/2018

Thần Tượng Bolero Tập 14 Full – Đêm bán kết – 10/5/2018

Thần Tượng Bolero Tập 14 Full – Đêm bán kết – 10/5/2018

Thần Tượng Bolero Tập 14 Full – Đêm bán kết – 10/5/2018