nGày 17/11/2019

Thần Tượng Bolero Tập 13 Full – 27/6/2019

Thần Tượng Bolero Tập 13 Full – 27/6/2019

Ngọc Sơn, Quang Lê “đau tim” với kết quả thí sinh vào Bán Kết

Thần Tượng Bolero Tập 13 Full – 27/6/2019