nGày 15/11/2019

Thần Tượng Bolero Tập 12 Full – 20/6/2019

Thần Tượng Bolero Tập 12 Full – 20/6/2019

Phương Ý bị “soán ngôi”, đội Giao Linh gây bất ngờ ở phút cuối

Thần Tượng Bolero Tập 12 Full – 20/6/2019