nGày 23/10/2019

Thần Tượng Bolero Tập 11 Full – 13/6/2019

Thần Tượng Bolero Tập 11 Full – 13/6/2019

Ngọc Sơn thắng áp đảo, Giao Linh – Quang Lê chia tay trò cưng

Thần Tượng Bolero Tập 11 Full – 13/6/2019