nGày 23/10/2019

Thần Tượng Bolero Tập 10 Full – 6/6/2019

Thần Tượng Bolero Tập 10 Full – 6/6/2019

Ngọc Sơn, Giang Hồng Ngọc lăn xả “đội nắng” vì MV của học trò

Thần Tượng Bolero Tập 10 Full – 6/6/2019