nGày 20/06/2019

Thách thức danh hài Tập 9 full – 12/12/2018

Thách thức danh hài Tập 9 full – 12/12/2018

Rap Con Heo của nữ thí sinh khiến Giang – Thành ngỡ ngàng

Thách thức danh hài Tập 9 full – 12/12/2018