nGày 15/12/2019

Thách thức danh hài Tập 8 Full – 27/11/2019 – Mùa 6

Thách thức danh hài Tập 8 Full – 27/11/2019 – Mùa 6

Trai thẳng bẻ cong bị A Xìn chê xấu nhưng duyên

Thách thức danh hài Tập 8 Full – 27/11/2019 – Mùa 6