nGày 09/12/2019

Thách thức danh hài Tập 7 Full – 20/11/2019 – Mùa 6

Thách thức danh hài Tập 7 Full – 20/11/2019 – Mùa 6

Cả gan trù dập hết thế giới, THÁNH SÚN thắng đậm 100 TRIỆU

Thách thức danh hài Tập 7 Full – 20/11/2019 – Mùa 6