nGày 15/12/2018

Thách thức danh hài Tập 6 full – 21/11/2018

Thách thức danh hài Tập 6 full – 21/11/2018

Trường Giang, Trấn Thành cười xỉu khi vừa nghe câu này của HariWon

Thách thức danh hài Tập 6 full – 21/11/2018