nGày 05/12/2019

Thách thức danh hài Tập 6 Full – 13/11/2019 – Mùa 6

Thách thức danh hài Tập 6 Full – 13/11/2019 – Mùa 6

Hoang mang với những “cực phẩm” mà Huy Bắp tiến cử

Thách thức danh hài Tập 6 Full – 13/11/2019 – Mùa 6