nGày 18/02/2020

Thách thức danh hài Tập 5 full – 14/11/2018

Thách thức danh hài Tập 5 full – 14/11/2018

Thí sinh 16t khiến Trường Giang quéo vì nhắc tới vợ

Thách thức danh hài Tập 5 full – 14/11/2018