nGày 21/05/2019

Thách thức danh hài Tập 3 full – 31/10/2018

Thách thức danh hài Tập 3 full – 31/10/2018

Trấn Thành “hóa đá” khi bị thí sinh 10 tuổi “phũ đẹp”

Thách thức danh hài Tập 3 full – 31/10/2018